Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm tại Tài Xỉu Chuẩn

Đăng bởi Tài Xỉu Chuẩn

| Cập nhật

Miễn trừ trách nhiệm đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ quyền lợi cho Tài Xỉu Chuẩn và những người tham gia thế giới cá cược. Việc hiểu rõ chính sách này là vô cùng quan trọng, chúng sẽ giúp bạn nắm bắt các điều khoản miễn trừ nhằm đảm bảo trải nghiệm cá cược an toàn và minh bạch.

Miễn trừ trách nhiệm trong điều khoản sử dụng tại Tài Xỉu Chuẩn

Điều khoản sử dụng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền lợi và trách nhiệm của bạn khi truy cập và sử dụng Tài Xỉu Chuẩn. Việc sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau:

 • Bạn bắt buộc tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đề cập.
 • Tài Xỉu Chuẩn có thể thay đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
 • Trong trường hợp có xung đột giữa điều khoản chung và điều khoản riêng của một khu vực, điều khoản riêng sẽ được áp dụng.
Miễn trừ trách nhiệm trong điều khoản sử dụng tại Tài Xỉu Chuẩn
Miễn trừ trách nhiệm trong điều khoản sử dụng tại Tài Xỉu Chuẩn

Quyền và trách nhiệm giữa Tài Xỉu Chuẩn & người dùng:

 • Tài Xỉu Chuẩn cần cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối. Website không chịu trách nhiệm nếu nội dung vi phạm luật pháp của bất kỳ quốc gia nào và có quyền cập nhật chính sách bất cứ lúc nào.
 • Người dùng sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng dịch vụ của mình., không được phép sử dụng website cho mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm đạo đức. Bạn sẽ phải bồi thường cho Tài Xỉu Chuẩn nếu gây ra thiệt hại do vi phạm các điều khoản.

Tài Xỉu Chuẩn miễn trách nhiệm với quyền truy cập và theo dõi

Tài Xỉu Chuẩn có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Quyền này vẫn được áp dụng sau khi việc chấm dứt xảy ra, bao gồm các điều khoản liên quan đến:

Tài Xỉu Chuẩn không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hợp pháp của thông tin trên website. Do đó, bạn tự chịu trách nhiệm cho việc xác minh tính chính xác của thông tin trước khi sử dụng.

Ngoài ra, Tài Xỉu Chuẩn có thể theo dõi quyền truy cập của bạn vào trang web. Việc theo dõi này bao gồm:

 • Địa chỉ IP: Tài Xỉu Chuẩn có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn để theo dõi lưu lượng truy cập và sử dụng website.
 • Cookie: Website có thể sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích và hành vi của bạn trên website.
 • Dữ liệu khác: Tài Xỉu Chuẩn có thể thu thập dữ liệu khác về việc sử dụng trang web như thời gian truy cập, website đã truy cập và các liên kết bạn đã nhấp.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ là yếu tố Tài Xỉu Chuẩn miễn trừ trách nhiệm

Tài Xỉu Chuẩn sở hữu độc quyền mọi nội dung trên website gồm: phần mềm, văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh.

Khách hàng không được sao chép, sửa đổi, tái chế, tái bản, tải lên, truyền đi, đăng hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào từ  website dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của Tài Xỉu Chuẩn.

Tài Xỉu Chuẩn là thương hiệu đã đăng ký nên bạn không được sử dụng thương hiệu này dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Tài Xỉu Chuẩn.

Trong trường hợp bạn chỉ sử dụng nội dung website cho mục đích cá nhân hay phi thương mại, hãy liên hệ với trang chủ quan và chia sẻ mong muốn của mình.

Tài Xỉu Chuẩn miễn trừ trách nhiệm đối với bản quyền và sở hữu trí tuệ là yếu tố
Bản quyền và sở hữu trí tuệ là yếu tố Tài Xỉu Chuẩn miễn trừ trách nhiệm

Tài Xỉu Chuẩn miễn trừ trách nhiệm về các nội dung liên quan đến website

Website và tất cả nội dung, tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên đây đều được cung cấp “nguyên trạng” và “có sẵn”.

Tài Xỉu Chuẩn không chịu trách nhiệm bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán hàng, sự phù hợp với mục đích cụ thể và không vi phạm.

Tài Xỉu Chuẩn có quyền điều chỉnh website và các điều khoản sử dụng

Tài Xỉu Chuẩn có thể thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của trang web bất kỳ lúc nào, bao gồm nội dung và tính năng. Ngoài ra, website này cũng có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được thông báo trên trang web.

Do đó, người dùng nên thường xuyên kiểm tra website để cập nhật thông tin về các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng sau khi có thông báo thay đổi đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận các thay đổi đó.

Tài Xỉu Chuẩn miễn trừ trách nhiệm với thiệt hại do sử dụng website hoặc sản phẩm của web

Dưới đây là một số trường hợp cụ thể về việc Tài Xỉu Chuẩn miễn trừ trách nhiệm với thiệt hại do việc sử dụng sản phẩm từ website:

 • Thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả: bao gồm mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất chương trình hoặc thông tin.
 • Lỗi, thiếu sót hoặc điểm không chính xác trong sản phẩm: Tài Xỉu Chuẩn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào trong sản phẩm hoặc cách giải thích của người dùng.

Lưu ý:

 • Một số luật pháp có thể không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý.
 • Người dùng nên tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trang web và sản phẩm của Tài Xỉu Chuẩn.
Tài Xỉu Chuẩn miễn trừ trách nhiệm với thiệt hại khi sử dụng website
Tài Xỉu Chuẩn miễn trừ trách nhiệm với thiệt hại do sử dụng website hoặc sản phẩm của web

Người dùng cam kết bảo vệ Tài Xỉu Chuẩn khỏi mọi tổn thất do hành vi lạm dụng của họ

Người dùng phải bồi thường cho Tài Xỉu Chuẩn mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh do hành vi lạm dụng của họ.

Hành vi lạm dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng nội dung và dịch vụ của trang web cho mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức.

Tài Xỉu Chuẩn có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người dùng vi phạm cam kết này

Người dùng tự chịu trách nhiệm việc sử dụng dịch vụ của Tài Xỉu Chuẩn.

Tài Xỉu Chuẩn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân. Mọi thông tin do người dùng cung cấp sẽ được bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong quá trình sử dụng, Tài Xỉu Chuẩn có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Khi truy cập các trang web này, bạn cần xem xét kỹ các chính sách về quyền riêng tư và các chủ đề khác cũng như chịu trách nhiệm cho việc sử dụng nội dung trên các trang web đó.

Kết luận

Với mong muốn tránh tối đa những rủi ro không đáng và có những giây phút giải trí trọn vẹn, chúng tôi chia sẻ những chính sách miễn trừ trách nhiệm cơ bản tại Tài Xỉu Chuẩn. Hy vọng các thông tin trên hữu ích tới tất cả các bạn đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ tại website Tài Xỉu Chuẩn.

Xem thêm thông tin về website Tài Xỉu Chuẩn: